Over dit project 3 Locaties Denk mee Nieuws Meer informatie  

NIEUWS  Actueel
  Archief
  Tussentijdse rapporten en verslagen

ActueelUw mening over de inrichtingsvoorstellen? Neem van 20 oktober tot en met 10 november deel aan onze enquête!

In het voorjaar van 2019 startten de voorbereidingen voor het Masterplan ‘Lokale Ruimte Trajecten G’bets 2.0’. Na twee druk bijgewoonde inspraakronden werkte het studieconsortium inrichtingsvoorstellen uit voor het dorpshart van Geetbets, het stationsplein en de Warandesite.

Het was de bedoeling om deze voorstellen in maart 2020 aan de bevolking voor te leggen tijdens een toetsingsavond. Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, werd dit inspraak moment geannuleerd.

Even was het windstil. Maar dat betekent niet dat er geen voortgang werd geboekt. De planologen bleven niet bij de pakken zitten en verfijnden hun visie op Geetbets via het project ‘Leefbare dorpen Getestreek’ van de provincie Vlaams-Brabant.

Nu is de tijd rijp om de drie uitgewerkte inrichtingsvoorstellen aan de inwoners van de gemeente voor te leggen. We doen dit via een online bevraging :

  • In een filmpje (ingesproken presentatie) lichten de planologen eerst de uitgangspunten en de stand van zaken van het project toe. Daarna geven ze duiding bij elk inrichtingsvoorstel.
  • Wie dit wil, kan per bouwstenen van elk voorstel aangeven of hij het al dan niet eens. Er is ook ruimte om wat meer uitleg bij de antwoorden te geven.
  • Op deze manier bootsen we een live-evenement zo goed mogelijk na. De enquête biedt voor u het voordeel dat u kan deelnemen vanuit uw eigen huiskamer op een tijdstip dat u het best uitkomt.
  • Wie de schiftingsvraag beantwoordt, maakt kans op een geschenkbon van de lokale middenstand (waarde van 10 tot 60 euro).

ArchiefToetsingsavond 17 maart 2020 geannuleerd

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, worden er een aantal concrete maatregelen getroffen met betrekking tot evenementen ingericht in onze gemeente. We nodigden u eerder uit op het derde inspraakmoment binnen het traject G’bets 2.0. Aangezien het welzijn van onze bevolking boven alles gaat, heeft het gemeentebestuur beslist om het inspraakmoment van dinsdag 17 maart 2020 om 20u in de raadzaal van het AC Den Molencouter uit te stellen. Meer informatie over een mogelijk nieuw moment zal later volgen.

Het gemeentebestuur volgt de situatie met betrekking tot de richtlijnen van het coronavirus nauwgezet op.

Voor informatie over het traject G’bets 2.0 kan u terecht op deze projectwebsite of kan u mij een mailtje sturen.

Overige informatie via www.geetbets.be.


Benieuwd naar de inrichtingsvoorstellen? Kom naar de toetsingsavond op 17 maart 2020!

In het voorjaar van 2019 startte het gemeentebestuur van Geetbets samen met de provincie Vlaams Brabant de voorbereidingen voor het Masterplan Lokale Ruimte Trajecten G’bets 2.0. Tijdens een eerste inspraakmoment namen meer dan 120 inwoners deel aan een grote inventarisatieoefening. In juni 2019 ontvingen we ruim 420 reacties tijdens een ruime digitale bevraging.

Beide inspraakrondes leverden een schat aan informatie op waarmee het studieconsortium aan de slag ging. Het team werkte inrichtingsvoorstellen uit voor de drie geselecteerde locaties van onze gemeente: het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat), het stationsplein en de nabije omgeving, de Warande-site aan de sporthal van Rummen. Deze voorstellen werden in februari met een groep direct betrokken actoren en met het bestuur een eerste keer verfijnd. Nu vernemen we graag uw mening over deze voorstellen.

We nodigen u uit op het derde inspraakmoment op dinsdag 17 maart 2020 om 20 u in de raadzaal van het AC Den Molencouter.

Tijdens deze toetsingsavond geeft het studiebureau uitleg over elk inrichtingsvoorstel. Aansluitend kan u de voorstellen aan ontwerptafels in detail bekijken en vragen stellen. U krijgt ruimschoots de tijd om uw schriftelijke opmerkingen of suggesties in de inspraakbox te deponeren. Elke deelnemer gaat met een streekbiertje (de Getedraak) naar huis. Wie alles liever eerst laat bezinken, kan nog tot 31 maart vragen of opmerkingen deponeren in de inspraakboxen op volgende locaties: onthaal administratief centrum, bibliotheek en sporthal Warande.

We kijken alvast uit naar uw deelname!


423 inwoners doen voorstellen om kernen van Geetbets te verbeteren
Prijsuitreiking 'G.bets 2.0' op 30 juli


423 inwoners van Geetbets deden mee aan de enquête 'Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?'. Deze bevraging kadert in het project 'G.bets 2.0' van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets voor de versterking en verbinding van de kernen in deze gemeente. Aan de enquête was een vraagprijs verbonden. Op 30 juli krijgen de winnaars een geschenk uit handen van gedeputeerde Ann Schevenels en burgemeester Jo Roggen.

"We zijn blij dat 423 van onze inwoners de enquête 'Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?' invulden", zegt Jo Roggen, burgemeester van Geetbets. "Deze schat aan informatie wordt op dit moment verwerkt en later bekend gemaakt".

"De bevraging past in het kader van ons project 'G’bets 2.0'", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. "Provincie en gemeente werken hierbij samen aan de versterking en de verbinding van de verschillende dorpskernen. Want, zoals veel gemeenten in onze regio, wordt Geetbets steeds vaker geconfronteerd met verdichtingsdruk. Hierdoor staat ze op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskernen. Dit project willen we uitdrukkelijk realiseren met inspraak van de inwoners. Op die manier hopen we tot meer gedragen en kwalitatief betere ontwerpen te komen".

De inwoners van Geetbets kregen van 15 juni tot 15 juli de kans om hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen.
Aan deze bevraging was een prijsvraag verbonden.

Op dinsdag 30 juli om 18.30 uur ontvangen de 20 winnaars van de prijsvraag 'Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit' een geschenk van gedeputeerde Ann Schevenels en burgemeester Jo Roggen.Daarna nemen ze samen deel aan de ROB tv-zomervertelling van Thomas Smith.

Adres: Kasteel van Hoen, Kasteellaan 17 in Rummen


G'Bets 2.0 - Eerste inspraakmoment bevolking groot succes
13 februari 2019


Er is duidelijk veel interesse bij onze inwoners om mee na te denken over de toekomst van ons dorp.

We danken alvast iedereen voor de constructieve deelname aan het eerste publieksmoment.

Is het je niet gelukt om aanwezig te zijn en wens je graag op de hoogte te blijven van het verdere verloop van het traject? Vul jouw gegevens dan zeker in bij 'meer informatie'.

Via onderstaande linken lees je wat in de pers verscheen :


G'bets 2.0. Provincie en gemeente starten inspraakcampagne voor versterking en verbinding van de kernen in Geetbets
23 januari 2019

Met de vraag 'Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?' lanceren de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets de inspraakcampagne 'G'bets 2.0'. In het komende jaar werken provincie en gemeente intens samen aan de versterking en de verbinding van de verschillende dorpskernen. Hiervoor leggen ze hun oor te luister bij de lokale bevolking. Via inspraakmomenten krijgen de inwoners van Geetbets de kans om hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen. Zo maakt het onderzoeksteam werk van gedragen kwalitatieve ontwerpen en groeien de dorpskernen uit tot voorbeeldsites voor de ruime regio.

Lees meer PDF-bestand - 103 kB

Bekijk de drie locaties op kaart PDF-bestand - 367 kB


Tussentijdse rapporten en verslagen    Bevraging oktober-november 2020: basisverwerking gesloten vragen PDF-bestand - 94 kB

    Bevraging oktober-november 2020: presentatie respons en gesloten vragen PDF-bestand - 1,67 MB

    Bevraging oktober-november 2020: rapport open vragen PDF-bestand - 1,23 MB

    Basisverwerking bevraging juni-juli 2019 PDF-bestand - 358 kB

    Resultaten bevraging juni-juli 2019 PDF-bestand - 1,39 MB

    Uitgeschreven verslagen startmoment bevolking PDF-bestand - 1,67 MB

    Samenvattend verslag startmoment bevolking PDF-bestand - 4,60 MB

    Verslag stakeholders administratief hart PDF-bestand - 2,28 MB

    Verslag stakeholders Stationsplein PDF-bestand - 756 kB

    Verslag stakeholders Warande PDF-bestand - 1,86 MB

    Verslag bestuur en diensten PDF-bestand - 11,66 MB

    Verslagen scholenonderzoek PDF-bestand - 565 kB

    Poster school Geetbets, 4e leerjaar PDF-bestand - 201 kB

    Poster school Geetbets, 5e leerjaar PDF-bestand -32,8 MB

    Poster school Hogen, 3e en 4e leerjaar PDF-bestand - 200 kB

    Poster school Hogen, 5e en 6e leerjaar PDF-bestand - 200 kB

    Poster school Rummen, 5e leerjaar PDF-bestand - 214 kB

    Poster school Rummen, 6e leerjaar PDF-bestand - 201 kB
Gemeente Geetbets en Provincie Vlaams-Brabant