Over dit project 3 Locaties Denk mee Nieuws Meer informatie  

DRIE LOCATIESMet het project G'bets 2.0 wil de gemeente de toekomst van de dorpskernen uitstippelen, rekening houdend met de ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan. Op korte of middellange termijn dienen zich een aantal kansen aan op strategische locaties in onze gemeente om de dorpen te versterken.

  het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat);
  het stationsplein en de nabije omgeving;
  de Warande-site aan de sporthal (Ketelstraat).


Administratief hart (Dorpsstraat/Steenstraat)het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat)

In het centrum van Geetbets zijn reeds verschillende voorzieningen geclusterd in de Dorpsstraat/Steenstraat zoals AC den Molencouter, VBS Hupsakee, sporthal BEVO, RVT Betse Rust, supermarkt, … We kunnen hier dan ook spreken van het administratief hart van onze gemeente. Hoe ziet de toekomst van de hele site eruit? Welke functies ontbreken? Welke gebouwen komen in aanmerking voor herbestemming? Kan er ingezet worden op nieuwe woonvormen?

Welke functies zijn hier het best op hun plaats?
Wat zijn de wensen en noden voor de toekomst?
Hoe geven we dit op een kwalitatieve manier vorm?

Stationsplein en nabije omgevinghet stationsplein en de nabije omgeving

Het stationsplein ligt op wandelafstand van het administratief hart van Geetbets en de voorzieningen.
Het plein heeft een strategische ligging voor de gemeente (Spoorwegstraat - bovenlokale fietsroute - toeristische poort Getestreek).

Welke rol en invulling moeten het plein en de directe omgeving krijgen?
Hoe kunnen we de kwaliteit van het plein verhogen?


Site Warande (Ketelstraat)de Warande-site aan de sporthal (Ketelstraat)

De site Warande in de Ketelstraat is onderdeel van het voorzieningencentrum van Rummen.
De site omvat vandaag de gemeentelijke sporthal De Warande met bijhorende cafetaria, de buitenschoolse kinderopvang 'Schuif Af' en de oude rijkswachtkazerne.
De site ligt tegenover de kleuter- en lagere school 'De Knipoog'.

Welke functies zijn hier het best op hun plaats?
Wat zijn de wensen en noden voor de toekomst?
Hoe geven we dit op een kwalitatieve manier vorm?


De drie locaties samen op kaartBeweeg met de muis binnen het vierkant en ontdek de 3 sites ...
Gemeente Geetbets en Provincie Vlaams-Brabant