Over dit project 3 Locaties Denk mee Nieuws Meer informatie  

DENK MEEBij de uitwerking van de toekomstvisies voor de dorpskernen van Geetbets laat de gemeente zich bijstaan door een team deskundigen.

Het project verloopt in drie stappen, waarbij telkens medewerking van de bevolking wordt gevraagd. Want de inwoners van onze gemeente zijn het best geplaatst om mee te bepalen welke gewenste functies op welke plaats kunnen komen.


We doen een warme oproep om deel te nemen aan de inspraakmomenten die we in 2019 uitrollen!


Stap 1: denkscenario'sOp 12 februari 2019 organiseerden we een startmoment met de ruime bevolking. Maar liefst 120 geïnteresseerden namen hieraan deel. Dit leverde een schat aan informatie op. De verslagen van dit infomoment kunt u hier downloaden.

Met deze informatie werkt het onderzoeksteam denkscenario's uit.

 
Welke functies moeten onze dorpskernen
volgens u krijgen?

Stap 2: voorkeursalternatiefVan 15 juni tot 15 juli 2019 werden de denkscenario’s afgetoetst tijdens een ruime bevraging. Je kan de rapporten met de resultaten nalezen via deze link.Stap 3: masterplanHet voorkeursalternatief krijgt een concrete uitwerking in het masterplan. We nodigen de inwoners van Geetbets dan opnieuw uit op specifieke momenten tijdens een ontwerp driedaagse en peilen naar het draagvlak voor de voorstellen via een tweede enquête.
Gemeente Geetbets en Provincie Vlaams-Brabant