Over dit project 3 Locaties Denk mee Nieuws Meer informatie  

OVER DIT PROJECTdoe mee

Begin 2019 startte G'bets 2.0 met de centrale vraag: "Hoe kunnen we de toekomst van onze dorpen veilig stellen, voor morgen én voor de volgende generaties?". De inwoners van onze gemeente maakten tijdens twee inspraakrondes hun verwachtingen en wensen kenbaar. Met deze schat aan informatie werkte het studieconsortium inrichtingsvoorstellen uit voor het dorpshart, het Stationsplein en Site Warande.
Die voorstellen leggen we nu aan u voor tijdens een ruime bevraging. U kunt deelnemen tot en met 10 november. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
Doe dus zeker mee en maak kans op een mooie prijs!


Geetbets is een mooie, landelijke gemeente in de Getestreek die sinds 2016 meer dan 6.000 inwoners telt. Net als vele andere gemeente staat ook Geetbets voor heel wat ruimtelijke uitdagingen. We denken vandaag anders over wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte dan eind jaren '90.


            Hoe kunnen we de toekomst van onze dorpen veilig stellen, voor morgen én voor de volgende generaties?


Daarom wil het gemeentebestuur van Geetbets samen met de provincie Vlaams-Brabant de tijd nemen om de inwoners en de belanghebbenden te consulteren en te informeren en met hen in dialoog te gaan over de toekomst van ons dorp.


G'Bets 2.0Het is aangenaam wonen in Geetbets en om dit te behouden en naar de toekomst toe te verbeteren wil de gemeente inzetten op kernversterking, integratie van nieuwe dienstverlening met het bestaande aanbod, streven naar kwalitatief wonen, … kortom Geetbets staat op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskernen.

Een aantal trends zijn in meer of mindere mate ook voelbaar in onze gemeente:

  Net als in heel Vlaanderen zijn er meer senioren, die een aangepaste woon- en leefomgeving verdienen, maar tegelijk moeten ook jonge gezinnen in het dorp en op wandelafstand van de school en de winkels kunnen wonen.
  De verdichtingsdruk neemt toe, de bouw van en de vraag naar appartementen in en rond de dorpscentra stijgt, dit brengt de nodige knelpunten met zich mee oa. bijkomende auto's, het inzetten op kwalitatieve wooneenheden, …
  Handelaars hebben het moeilijk, bedrijven verhuizen, soms verdwijnt de lokale horeca of komt er een andere soort horeca bij, gericht op bezoekers en recreanten.
  Lokale voorzieningen, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen worden duurder of intensiever om te onderhouden.
  Performant openbaar vervoer is moeilijk te organiseren en dus virtueel afwezig. Mensen kunnen niet anders dan de wagen nemen, de verkeersveiligheid en groene inrichting van de dorpscentra lijden hieronder.
  Toenemende verharding zorgt voor een verhoogde kans op wateroverlast.
  Het dorp breidt uit met verkavelingen en verliest open ruimte, de band met het landschap vervaagt en hier en daar moet je actief op zoek naar groen en open ruimte.


Tijd om over één en ander na te denken!Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant wil de gemeente haar dorpskernen versterken en anticiperen op onder andere de verdichting door kwalitatieve randvoorwaarden te onderzoeken en in de verf te zetten. Strategische locaties in onze dorpskernen kunnen ingezet worden als katalysator voor dorpskernversterking en dorpskernvernieuwing.

Het project G'bets 2.0 richt zich in eerste instantie op drie locaties:

  het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/Steenstraat);
  het stationsplein en de nabije omgeving;
  de Warande-site aan de sporthal (Ketelstraat).


Denk met ons mee!De inwoners van Geetbets zijn het best geplaatst om mee te denken over de toekomst van hun dorp.
Goede ideeën, aandachtspunten, sprankelende voorstellen werden tijdens 2 inspraakrondes in 2019 verzameld. Dit leverde een schat aan informatie op waarmee het studieconsortium aan de slag ging.

Het was de bedoeling om de inrichtingsvoorstellen voor de drie dorpskernen in maart 2020 aan de inwoners van Geetbets voor te leggen tijdens een toetsingsavond. De corona-maatregelen lieten (en laten nog steeds) geen grote bijeenkomsten toe. Daarom opteren we nu voor een digitale variant. Op de doe-mee-pagina leest u er alles over.
Gemeente Geetbets en Provincie Vlaams-Brabant